Aktivitetskalender

Geo­kids Kinnekulle

By 12 juni, 2020No Comments

Häng med på en även­tyrs­dag där vi upp­täc­ker det coo­la med naturen!

Till­sam­mans tes­tar vi roli­ga, prak­tis­ka och upp­le­vel­se­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter som kom­mer ska­pa en för­stå­el­se och insikt om hur vik­tigt det är att ta hand om vårt fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­skap! Vi lagar mat utom­hus tillsammans.

Datum: Tis­dag 4 augusti.

Tid: Start kloc­kan 10.00, avslut kloc­kan 14.00

Plats: Råbäcks meka­nis­ka stenhuggeri

Ålder: 8–12 år

Kost­nad: Gra­tis, lunch ingår.

Klä­der efter väder!

OBS: Begrän­sat antal plat­ser och obli­ga­to­risk anmä­lan, görs på: https://www.gotene.se/upplevaochgora/ungdom/sommarlovsaktiviteter/sommarlovsaktiviteter/geokidskinnekulle.27797.html

Arran­gör: Kul­tur och fri­tid Göte­ne kom­mun till­sam­mans med Pla­tå­ber­gens Geopark.