Aktivitetskalender

Geo-kids Hun­ne­berg 1 juli: 8–12 år

By 12 juni, 2020No Comments

Är pla­tå­ber­gets hem­lig­het och jor­dens utveck­ling något för dig? Kom och expe­ri­men­te­ra med bar­nen på natur­kol­lo v. 26. Det blir 3 extra plat­ser ledi­ga den­na dag då vi har för­stärk­ning från Pla­tå­ber­gens Geo­park. Kost­nad 195 kr. Swish med namn och ålder till Stif­tel­sen Ber­ga­går­den 123–5477625

Samarr: Natur­sko­lan på Hunneberg