Det Glo­ba­la Geo­parks­nät­ver­ket har lan­se­rat en ny hem­si­da för de som vill veta mer om geo­par­ker runt om i värl­den — klic­ka in på https://www.visitgeoparks.org/ och låt dig inspireras!