Aktivitetskalender

“VERK­LIG­HE­TENS JURAS­SIC PARK” med TORILL KORNFELDT

By 2 september, 2019No Comments

Tors­dag 5 decem­ber kl 18:30 Natu­rum Vänerskär­går­den Victo­ri­a­hu­set (vid Läckö Slott)

Är de djur som dött ut verk­li­gen bor­ta för evigt? Torill Korn­feldt är veten­skaps­jour­na­list och har skri­vit boken Mam­mu­tens Åter­komst — de utdö­da arter­nas and­ra chans. Före­dra­get — och boken — base­ras på inter­vju­er med fors­ka­re som för­sö­ker åter­uppli­va utdö­da djur. Var­för gör de det­ta — vad dri­ver dem? Vad skul­le vi vin­na på att ha mam­mu­tar som strö­var i våra sko­gar eller rent av dino­sau­ri­er igen? Och vad finns det för fall­gro­par och argu­ment mot des­sa för­sök? Följ med på en spän­nan­de resa in i bio­tek­ni­kens värld.

Före­dra­get har fri entré, men anmä­lan krävs.
Sop­pa, kaf­fe och kaka efter före­dra­get kos­tar 100 kr/person.
För anmä­lan till före­drag och sop­pa BOKA på info@lackoslott.se eller ring 0510–484660