Aktivitetskalender

VÅRA PLA­TÅ­BERG — UNI­KA I VÄRLDEN

By 2 september, 2019No Comments

med ANNA BERGENGREN
Tors­dag 12 sep­tem­ber kl 18:30 på natu­rum Vänerskär­går­den Victo­ri­a­hu­set (vid Läckö slott)

Följ med på en rund­tur i ord och bild i Pla­tå­ber­gens Geo­park och en tids­re­sa genom 1700 mil­jo­ner år.

Pla­tå­ber­gens Geo­park ska hös­ten 2019 ansö­ka om att få sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. I pla­tå­bergs­land­ska­pet har vi uni­ka natur- och kul­turmil­jö­er, spän­nan­de plat­ser och berät­tel­ser som tar oss med på en tids­re­sa från jor­dens begyn­nel­se, via de förs­ta män­ni­skor­na och fram till dagens landskap.

Före­dra­get har fri entré, men anmä­lan krävs.
Sop­pa, kaf­fe och kaka efter före­dra­get kos­tar 100 kr/person.
För anmä­lan till före­dra­get och sop­pa BOKA på info@lackoslott.se eller ring tel 0510 48 46 60.