Aktivitetskalender

Swe­den Out­do­or Festival

By 2 september, 2019No Comments

Swe­den Out­do­or Fes­ti­val på Bil­ling­en Sköv­de när­mar sig med sto­ra kliv, en fullspäc­kad helg med fri­lufts­mäs­sa, SM i utom­hus­mat­lag­ning, pro­va-på akti­vi­te­ter och myc­ket mer. Vi på Pla­tå­ber­gens Geo­park finns på plats och Anna hål­ler före­läs­ning kl 14.00–14.45 i Hagenstu­gan på lör­da­gen, mis­sa inte det!

Vi ses väl hel­gen den 14–15 sep­tem­ber på Bil­ling­en i Skövde!