Under våren har två studenter från Magisterprogrammet ”Digitalt berättande: spel och kulturarv” på Högskolan i Skövde skrivit sina examensarbeten i samarbete med Platåbergens Geopark. Amanda Lundin och Kristofer Vaske har genom två olika projekt sett närmare på hur man kan använda digitalt berättande för att nå ut till en bredare publik.

 

Amandas examensarbete fokuserade på utvecklandet av en fiktiv maskotkaraktär för Platåbergens Geopark med syftet att lättare kunna nå ut med information till en yngre målgrupp. Maskoten skulle fungera som geoparkens representant och knyta ihop de olika platserna och ämnen som geoparken täcker. Utöver maskoten utformades bilder för att representera geoparkens olika aspekter och i en studie undersöktes det hur maskoten tolkades, både enskilt och tillsammans med föremålen. Studiens resultat pekade mot att deltagare tolkade maskoten som önskat; de såg maskoten som en kvinna i 60-70 års åldern, som även var en trevlig naturälskande geolog med en passion för historia och kultur. Deltagarna kunde även se hur de olika aspekterna av Platåbergens Geopark hörde ihop (med varandra och med karaktären) vilket är lovande för framtida användning av maskoten i olika sammanhang, exempelvis informationsblad, barnböcker, serietidningar och affischer.

Kristofers examensarbete bestod i att skapa ett spelkoncept med koppling till gånggrifterna på Falbygden. I området finns en unik koncentration av över 250 megalitgravar vilket gör det svårt att uppmärksamma dem alla som besöksmål. Ett mobilspel med olika uppdrag vid gravarna skulle därför kunna vara ett sätt att göra sådana besök spännande och engagerande. Under våren 2019 gjordes arbete med att skapa intressanta uppgifter som löstes genom att närmare observera och utforska gravarna eller använda sig av information som fanns tillgänglig på platsen. Dessa testades därefter med en prototyp och utvärderades med positiva resultat vilket öppnat för att fortsätta utvecklingen av konceptet längre fram.

Om någon vill veta mer om deras arbeten kan Amanda nås på info@amandalundin.com och Kristofer på kristofer.vaske@kritzlof.com