Aktivitetskalender

Sön­dags­brunch och geo­lo­gisk vand­ring vid tidens dansgolv

By 25 juni, 2019No Comments

Anmäl dig för en matupp­le­vel­se vid Vänerns kant, med efter­föl­jan­de vand­ring som tar oss för­bi pene­pla­net och Brud­slö­jan. Vack­ra kle­var, en fan­tas­tisk utsikt över Vänern och brunch — finns det något bätt­re sätt att star­ta en sön­dag? Det bjuds på intres­sant fak­ta och spän­nan­de histo­ri­er om området.

Kl 10:00 ‑13:00, sön­dag 14 juli.

En matig brunch kom­mer ser­ve­ras vid Vänerns kant så vi inte går hung­ri­ga upp­för berget.

Start och slut vid Nord­kro­kens bad­plats (par­ke­ring­en).

Ca 4 km vand­ring, i bit­vis brant ter­räng upp­för Hal­le­berg. Max 30 pers, först till kvarn! Anmä­lan genom att skic­ka 195 kr/pers. via swish till 0703–233 466, ange “Geo­vand­ring peneplanet”.
Obs! Sista anmäl­nings­dag är lör­dag den 13:e juli kl. 12:00.

Gui­der är Fred­rik Svens­son (Även­tyr och Trail) samt Anna Ber­gen­gren (Pla­tå­ber­gens Geopark).