Hur ser din relation ut till bergen inom Platåbergens Geopark?
Min familj har ägt gård vid randen av Plantaberget, ett av Falköpings mindre platåberg, så jag är ganska rotad i myllan. Jag tycker att bergen är själen och hjärtat i vår bygd. De präglar kulturlandskapet och inbjuder till såväl utsikt som vandringar. Rent yrkesmässigt ser jag ju också det stora värdet i att tranorna landar vid Hornborgasjön, som i sin tur har att göra med hur bergen påverkat landskapet.

Är du geologiskt intresserad?
– Jag tycker det är väldigt intressant och fascinerande med geologi när jag får det berättat för mig genom guidningar och föreläsningar. Man förstår ju att geologin i princip är grunden för allt annat, det är häftigt! Jag är inte expert eller nörd, jag behöver någon som berättar.

Du jobbar ju nu halvtid som turistchef på Falköpings kommun och halvtid med besöksnäring på kommunalförbundet. Tidigare var du affärsutvecklare på Turistrådet Västsverige. Utifrån dessa professioner och den erfarenhet du har – vad tror du är viktigast nu i projektfasen för att Platåbergens Geopark ska bli en framgångsrik satsning?
– Förankringen. Helt klart. Både hos invånare, politiker och hos dem som driver anläggningar av olika slag. På såväl kommunal, regional och nationell nivå. För att skapa engagemang och för att människor ska känna att de är delaktiga. Men det är ju redan på så god väg. Maken till projekt att accelerera snabbt har jag sällan skådat! Det skulle betyda så oerhört mycket om vi får den här fina kvalitetsstämpeln och blir utsedda av Unesco till Sveriges första globala geopark.

Vilka menar du är områdets styrkor respektive svagheter?
Styrkorna är ju de unika bergen som borgade för att Svea rikes vagga hamnade här och även för mycket av det området kan erbjuda idag med rikt natur – och kulturliv. Också den gynnsamma placeringen mellan Vänern och Vättern. Svagheterna är väl kanske att det är en stor region, vilket gör den svår att överblicka och även innebär svårigheter med att få alla parter att bidra. En svaghet kan också vara att många har lite dålig förhandskunskap kring  själva begreppet geopark.

Har nu något eget favoritresmål inom platåbergslandskapet?
– Hornborgasjön är för mig fantastisk. Hela naturområdet och det levande landskapet runt omkring gör mig alldeles varm i hjärtat. Jag tycker också man lyckats med att förvalta det här området så bra. För övrigt älskar jag utsikten från Plantaberget – enebacken nedanför och Falbygdens vidder.

Om jag ber dig att göra en optimistisk framtidsspaning kring Platåbergens Geopark, hur skulle den se ut?
– Att Platåbergens Geopark är en stor reseanledning till området och att den fina Unesco-utmärkelsen har gjort att alla vi kommuner som ingår i området är med och bidrar. Att parken har en väloljad organisation, att geologin integrerats i skolarbetet och att vi har många fina ambassadörer för området. Men geoparken inte bara är en turistsatsning, utan minst lika mycket något för oss som bor här! Och jag ser också geoparken som en möjlighet att verka för en hållbar utveckling – att värna om vår bygd och med kunskap kanalisera detta och utbilda besökare så vi även fortsatt har ett fantastiskt område att lämna över till kommande generationer.

 

Fakta Klara Börjesson:

Bor: Falköping

Ålder: 48 år

Familj: Man och två barn, 22 och 17 år. Och så en glad hund som heter Svante och 11 får (som bor hos en kusin på vintern och i sommarstugan på somrarna..)

Drivkraft: Att få människor att komma samman och jobba mot gemensamma mål. Helt enkelt jobba tillsammans och vara glada. När ett plus ett blir tio!

Oanad talang: Jaa.. att jag faktiskt har återupptagit ridningen efter 30 år och till och med hoppar bana idag.

Gör en ledig dag: Då är vi i stugan vid Åsunden och njuter, oavsett årstid. Där finns tyvärr inga platåberg men vår lilla gård ligger nedanför Rude kulle, den högsta punkten runt sjön, som nästan är som ett platåberg..ha ha.

Drömmer om: Att vi människor ska bli så smarta att vi går samman och jobbar för en hållbar framtid. Det är det viktigaste just nu – och ALLA måste bidra.

 

Text: Hanna Sundblad