Aktivitetskalender

Guid­ning – Tids­vand­ring i Bolum

By 28 februari, 2019No Comments

Sön 15 sep kl. 14

Följ geo­log Tor­björn Per­son och arke­o­log Anders Josefson på vand­ring genom åsnäts­land­ska­pet i Bolums lider. Vid foten av Bil­ling­en föl­jer vi land­ska­pets histo­ria paral­lellt med spå­ren från for­na tiders män­ni­skor. OBS KOST­NAD 50 kr/vuxen beta­las med Swish. Ta med fika.
Sam­ling vid Natu­rum Hornborgasjön.

Samarr: Pla­tå­ber­gens Gepark