”Haven vid Bil­ling­en” del 2/3.

Cesar­stu­gan, Mös­se­bergs nord­slutt­ning, 5 maj kl 14

Det­ta före­drag för­läggs till mysi­ga Cesar­stu­gan, Mös­se­berg. Före­lä­sa­re: Tor­björn Persson.

En kor­ta­re resumé av det förs­ta före­dra­get i före­läs­nings­se­ri­en på temat ”Haven vid Bil­ling­en” hålls i sam­band med smör­gås och kaf­fe i restaurangen.

Där­ef­ter bjuds ett före­drag om väl­di­ga vat­ten i Horn­borg­sjöns när­het såsom Åsleis­sjön, Kom­me­val­la hav och Tida­nis­sjön som kom att for­ma Horn­bor­ga­sjöns öst­ra strand.

Kost­nad för fika och före­drag: 100 kr, som beta­las på plats via swish eller kontant.

Anmä­lan

(Sista anmäl­ning: 1/5. Det förs­ta före­dra­get drog en publik på ca 100 per­so­ner så anmäl dig i tid!)