Du pratar svenska och har faktiskt bott utanför Skara en period. Varför kan du svenska?

Jag började läsa svenska för nio år sedan i Mexiko… Jag ville läsa ett annorlunda språk, inte bara engelska eller tyska. Efter 2,5 år fick jag ett stipendium från Svenska institutet för att åka på en sommarkurs i Sverige. Det var på Axevalla folkhögskola utanför Skara! Jag var där en månad, i slutet av juli och början på augusti.

Du har precis varit i Sverige i tre veckor, och besökte även Platåbergens Geopark. Vad tycker du om platåbergslandskapet?

Sverige är känt i hela världen för sin unika natur, med sina stora skogar. Sverige är också känt för sin miljömedvetenhet. Jag ville åka till Sverige igen för att uppleva naturen och lära mig mer om geoparksprojektet ni har här. Det var jättekul att få se flera geologiska besöksmål i platåbergslandskapet, och jag tror att de har stor potential för att utvecklas för framtiden!

Vilken var din favoritplats?

Miguel längst ute vid Predikstolen på Halleberg.

Min favorit var Predikstolen, längst ut på Halleberg. Utsikten därifrån över vattnet och landskapet är väldigt speciell! Platsen berättar både om geologi och landskap, något som gör den till ett bra besöksmål för geoturism. I Mexiko finns det inte så många stora sjöar, och för mig kändes det som att vara vid ett hav!

Du är geolog vid Comarca Minera Unesco Globala Geopark i Mexiko. Vad är så unikt med er geopark?

Comarca Minera är en geopark som berättar om Mexikos gruvhistoria och de malmfyndigheter som finns där, som är en viktig del av mesoamerikas historia. Det är alltså tiden innan spanjorerna kom till Mexiko. I de mineralfyndigheter som man hittar i geoparken har vi bla. stora fynd av silver, som är väldigt viktiga.

I geoparken har vi också två stora naturreservat som sköts av staten, som är betydelsefulla områden i Mexiko. Vi har även ett Unesco Biosfärområde som överlappar med geoparkens område.

I dag har vi inga aktiva gruvor i geoparkens område, men det finns 3000 kilometer med gamla gruvgångar kvar under jorden! Det är lika långt som från Mexico city till Toronto. Många av de gamla gruvområdena är förorenade, och miljöarbetet runt dessa platser är viktigt. Här spelar geoparken en stor roll.

Varför tycker du så mycket om att jobba med geoparker?

Man får många vänner och kollegor från olika länder runt om i världen. Alla som jobbar med geoparker har samma filosofi, att geologi är en viktig del av naturen – inte bara som en ekonomisk resurs utan också som en resurs för tex. turism.

 

Foto: Mikael Edensbo & Anna Bergengren