Den 9 sep­tem­ber firas Kul­tur­arvs­da­gen och Geo­lo­gins dag vid Råbäcks hamn kl 11–16. Öppet hus på sten­hug­ge­ri­et, Sigrid Stor­rå­da gör kor­ta turer från ham­nen och Ska­ra­borgs Geo­lo­gis­ka Säll­skap infor­me­rar, så tag gär­na med ste­nar för iden­ti­fi­e­ring. Tips­pro­me­nad för barn.