Var­för är ber­get så platt just vid Slätt­ber­gen? Följ med på en kvälls­vand­ring tors­dag 6 sep­tem­ber kl 18 med geo­lo­ger­na Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Lar­son och lär dig mer om Sve­ri­ges älds­ta berg­grund och pene­pla­net, ett unikt geo­lo­giskt fenomen.

Kost­nad: 50 kr (beta­las kon­tant eller swish). Gra­tis för barn. Ing­en för­an­mä­lan krävs!

Sam­ling: Par­ke­rings­plat­sen till Sand­hems­spå­ret och Slätt­ber­gens natur­re­ser­vat. Lig­ger utmed Ljungvägen.
https://goo.gl/maps/ZSrWB6YQNUH2
 
Arr: Pla­tå­ber­gens geo­park & Troll­hät­tan stad

Ta med eget fika!