Sankt Pers nycklar.

Just nu blommar orkidén Sankt Pers nycklar (Orchis mascula) på Österplana hed på Kinnekulle. Att den finns just här beror på att Österplana är en alvarmark – en unik naturtyp som bara finns några platser i världen. I Sverige tänker vi kanske främst på Stora Alvaret på Öland, som är med på Unescos världsarvslista. Men alvarmarker finns också på norra Öland, på Gotland – och så i Västergötland!

Alvarmarkerna är så speciella på grund av kalkstensberggrunden med ett tunt lager jord och växtlighet. Det ger en karg miljö som präglas av torka eller översvämningar. Ofta ser man områden med blottade kalkhällar utan någon jordmån ovanpå. Allt detta bidrar till ett helt speciellt djur- och växtliv.

Längs med den östra sidan av naturreservatet Österplana hed bildar kalken en brant kant, en kalkstensklev. Just här var det en havsstrand en gång i tiden, då havsnivån var högre när inlandsisen smälte. I kalkstenen här kan man se spår av vågornas kraft från det dåtida ishavet, som bla. format stenarna till raukar.

Sankt Pers nycklar är en av de orkidéer som blommar tidigast. Passa på att uppleva alvarmarken och orkidéerna på Österplana hed nu i maj!

Alvarmark på Österplana Hed.

Det är kalkstenen som ger förutsättningarna för det unika djur- och växtliv vi hittar på alvarmarkerna.

Sankt Pers nycklar är en av de orkidéer som blommar tidigast.