Aktivitetskalender

Om Kata Gård på Kul­tur­hu­set i Grästorp

By 23 april, 2018No Comments

Kul­tur­hu­set i Grästorp Ons­dag 3/10 kl 19:

Arke­o­log Maria Vre­te­mark, Väs­ter­göt­lands Muse­um, berät­tar om Kata Gård. Arr: Kul­tur­hu­set, Grästorps kommun.

Bakom klos­ter­ru­i­nen i Varn­hem har arke­o­lo­ger­na gjort sen­sa­tio­nel­la fynd om plat­sen från tiden innan mun­kar­na kom dit på 1100-talet. Här finns rui­nen av en av Sve­ri­ges älds­ta kyr­kor, en pri­vat gårds­kyr­ka från vikin­ga­ti­den. Kyr­kans kryp­ta är kanske Sve­ri­ges älds­ta beva­ra­de rum! Här finns ock­så en kris­ten grav­plats som bör­ja­de använ­das redan på 900-talet. Runt omkring lig­ger de äld­re grav­hö­gar­na från järn­ål­dern som visar att går­dens histo­ria går långt till­ba­ka i forntiden.

Här öpp­na­des i maj 2017 en helt ny spän­nan­de infor­ma­tions­bygg­nad där modern arki­tek­tur möter 1000-åri­ga murar. Plat­sen kal­las Kata Gård efter den kvin­na som härs­ka­de på storgår­den under vikin­ga­ti­dens slutskede.