Aktivitetskalender

Geo­lo­gisk natur­vand­ring i Varnhem

By 23 april, 2018augusti 1st, 2018No Comments

Ons­dag 8/8 kl 18.00

Geo­log Tor­björn Pers­son tar oss med på en natur­vand­ring och berät­tar om den spän­nan­de geo­lo­gis­ka histo­ri­en som är grund för vikinga­går­dar och klos­ter i Varnhem. 

Sam­ling vid par­ke­rings­plat­sen i Varnhem.

Kost­nad 50 kr (beta­las kon­tant eller swish). Gra­tis för barn. Ing­en för­an­mä­lan krävs!

Arr: Pla­tå­ber­gens Geo­park i sam­ar­be­te med Ska­ra kom­mun och Väs­ter­göt­lands museum