Aktivitetskalender

Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri hål­ler årsmöte

By 6 april, 2018No Comments

Års­mö­te tors­da­gen den 19 april 2018 kl 19 i Medel­pla­na byg­de­gård på Kinnekulle.

Stad­ge­en­li­ga ären­den och val.

Han­na Sund­blad pre­sen­te­rar Pla­tå­ber­gens Geopark.

För­e­ning­en bju­der på kaf­fe och smörgåstårta.

Arbets- & vis­nings­da­gar kl 11–15 28/4, 26/5, 28/7, 25/8, 29/9, 27/10 och 24/11. Öppet på Vår­run­dan 5–6 maj och Kul­tur­arvs­da­gen 9 sep­tem­ber. Vi har ock­så som­maröp­pet var­je dag kl 12–18 från 29 juni till 28 juli.

www.rabacksstenhuggeri.se, info@rabacksstenhuggeri.se