Aktivitetskalender

Stru­pen upp och ner

Kl. 18:30 – Sam­ling vid sla­lom­bac­kens par­ke­ring. Gui­der Man­ne Rytt­man och Ing­var Fred­riks­son, Natur­skydds­för­e­ning­en Skövde.

Arran­gör: Natur­skydds­för­e­ning­en Skövde.