Aktivitetskalender

Geo­lo­gi­ut­flykt – Sve­ri­ges mäk­ti­gas­te vattenfall?

Kl. 18:00. Sam­ling vid natur­skydds­för­e­ning­ens lokal Nor­ra Berg­vä­gen 21. Vid frå­gor, kon­tak­ta Siv Hall­ne­mo, Natur­skydds­för­e­ning­en Sköv­de. 070–26 23 139.

Arran­gör: Natur­skydds­för­e­ning­en Skövde.