Aktivitetskalender

Geo­lo­gis­ka berät­tel­ser längs ”värl­dens vack­ras­te väg”

Kl. 14 – Sam­ling vid Torans Får­gård. Val­le­vä­gen. Kost­nad: 50 kr (beta­las kon­tant eller swish!) Ta med eget fika!

Gui­de: Tor­björn Pers­son, Geolog

Arran­gör: Pla­tå­ber­gens Geo­park och för­e­ning­en Vallevägen.