Aktivitetskalender

Horn­bor­ga Havsstrand

Kl. 14:00 – Före­läs­ning av Tor­björn Pers­son på Natu­rum Hornborgasjön. 

Arran­gör Pla­tå­ber­gens Geo­park och Natu­rum Hornborgasjön.