Aktivitetskalender

Som­mar­kväll vid Råbäcks hamn

By 20 mars, 2018juni 21st, 2018No Comments

 

Väl­kom­men att spen­de­ra en här­lig som­mar­kväll i Råbäcks hamn för att fira att Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri blev årets arbets­livs­mu­se­um år 2018!

Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri bju­der till­sam­mans med Epo­kre­san — i geo­lo­gins fot­spår på Kin­ne­kul­le samt Pla­tå­ber­gens Geo­park in till en efter­mid­dag och kväll med musik, mat och ming­el i idyl­lis­ka Råbäcks hamn.

Pro­gram:

Vis­ning av Sten­hug­ge­ri­et mel­lan kl 17 och 18
Vilt­mat erbju­der Vilt­ke­bab från sin BBQ-vagn
Stäm­nings­full live­mu­sik med vis­sång­ers­kan Han­na Sund­blad med musi­ker­na Mikael Dale­mo & Johan Sundström
Claes Astin kåse­rar om hän­digt folk
Tipspromenad
Bok­släpp: “Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri — ett indu­stri­min­ne på Kin­ne­kul­le”. Boken är skri­ven av Eva Björk­man och Eric Julihn och hand­lar om sten­hug­ge­ri­ets tusen­å­ri­ga histo­ria på Kin­ne­kul­le, om ber­gets geo­lo­gi och natur­ligt­vis om Råbäcks stenhuggeri.

Tag med egen sittplats!

Arran­gör: Sten­hug­ge­ri­ets Vän­ner, Des­ti­na­tion Läckö-Kin­ne­kul­le och Pla­tå­ber­gens Geopark