Aktivitetskalender

Geo­lo­gins dag vid Hornborgasjön

Kl. 14:00 – Guid­ning vid Ore­bac­kar. Gui­de Tor­björn Persson. 

Arran­gör Natu­rum Hornborgasjön.