Aktivitetskalender

Geo­lo­gins dag vid Råbäck Meka­nis­ka Stenhuggeri

Öppet kl. 11:00–16:00. Arran­gör Sten­hug­ge­ri­ets Vän­ner, Ska­ra­borgs Geo­lo­gis­ka Säll­skap och Viking­a­skep­pet Sigrid Storråda.