Kulturhuset i Grästorp torsdag 8/2 kl 18.30

Kom för att ta del av det pågående projektet Platåbergens Geopark som omfattar nio kommuner i Västergötland, med Grästorps kommun som projektägare. En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – något som är unikt i världen. Det menar vi att vi har i vårt platåbergslandskap. Och just nu pågår arbetet för fullt inför ansökan 2019 om att bli Sveriges första Unesco Global Geopark!

Under releasekvällen möter du oss som jobbar med geoparken och får information om vårt unika geologiska landskap. Dessutom berättar några aktörer inom området om sin verksamhet inom besöksnäring och geologi:

• Anna Bergengren – Platåbergens Geopark

• Torbjörn Persson – Geologi i platåbergslandskapet

• Monica Alfsdotter – Kungajaktmuseet Älgens Berg

• Eric Julihn – Råbäcks mekaniska stenhuggeri

• Pia Åkesson – Qvarnstensgruvan Minnesfjället

• Maria Vretemark – Kata gård i Varnhem

Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg. Varmt välkommen!

Ytterligare info: anna.bergengren@grastorp.se (projektledare), hanna.sundblad@grastorp.se (projektmedarbetare)

www.platabergensgeopark.se

Ladda ner inbjudan (PDF)