Högkullen

Munkängarna naturreservat*

Stora stenbrottet på Kinnekulle