Högkullen

Munkängarna naturreservat

Stora stenbrottet på Kinnekulle