Hallebergs fornborg*

Ovandalen och Hallesnipen*

Klapperstensfältet vid Grytet*