Pla­tå­bergs­land­ska­pet i Väs­ter­göt­land blev den 21 april 2022 offi­ci­ellt utnämnt till Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park! Glo­ba­la Geo­par­ker utnämns av FN-orga­net Une­sco, och idag finns det 177 geo­par­ker i 46 län­der värl­den över. Här berät­tar Anna Ber­gen­gren, koor­di­na­tor för Pla­tå­ber­gens Geo­park, om vad som krävs för att bli en Une­sco glo­bal geo­park, vad arbe­tet går ut på och vad som gör områ­det unikt.