Vand­ring vid tidens dansgolv

En matupp­le­vel­se vid Vänerns kant, vid pene­pla­net- urber­get, som sto­ra delar av Skan­di­na­vi­en har som sin fas­ta punkt. Med efter­föl­jan­de vand­ring till­sam­mans med Fred­rik på Även­tyr  Trail  tar vi oss för­bi pene­pla­net och vat­ten­fal­let Brud­slö­jan, vack­ra kle­var, och en fan­tas­tisk utsikt över Vänern. En magisk vår­kvälls-upp­le­vel­se vid pla­tå­ber­get Hal­le­berg! En matig After Work kom­mer ser­ve­ras vid Vänerns kant så vi inte går hung­ri­ga upp­för berget. 


Läs mer och anmäl dig