Fågelsång och käll­vat­ten­flö­de på Brunnhemsberget

Vi föl­jer med upp­för Brunnhems­ber­gets vack­ra slutt­ning som nu explo­de­rat i vårskrud, genom stift­re­ser­va­tet Gull­äng­en – finns det en skatt begravd här som nam­net anty­der? Vi fort­sät­ter genom den vack­ra bok­sko­gen och Niclas Fäll­ström från Fal­bygds­re­sor kom­mer att gui­da oss i fågelsång­ens för­trol­lan­de värld. Vida­re tar vi oss till Rus­kel­la käl­la – en käl­la som varit väl­digt vik­tig för både män­ni­skor och djur. Under vand­ring­en så avnju­ter vi lokal­pro­du­ce­rad mat från bygden.

Anmä­lan öpp­nar inom kort