Bland mun­kar, kvarn­ste­nar och en sand­strand i taket

Lug­nås­ber­get bju­der på en otro­ligt lugn och rogi­van­de käns­la med vack­ra mil­jö­er. Här kan man verk­li­gen kän­na histo­ri­ens ving­slag. Genom att gå in i den gam­la gru­van fär­das vi mil­jo­ner år bak­åt i tiden och tar oss sedan fram till när mun­kar­na kom till ber­get och bör­ja­de till­ver­ka kvarn­ste­nar — ett arv som dom läm­na­de efter sig till kom­man­de gene­ra­tio­ners kvarnstens­bry­ta­re. Efter vand­ring­en avnju­ter vi en vår-inspi­re­rad lunch på loka­la råva­ror ute i dom vack­ra omgivningarna.

Läs mer och anmäl dig