Guld­skat­ter, myter och magis­ka vatten

Häng med till det uni­ka och mytomspun­na Ålle­berg. En vand­ring till­sam­mans med Anki från Fal­bygdsTu­rism.  Med fokus på geo­lo­gi och ber­gets spän­nan­de säg­ner och histo­ria tar vi oss från pla­tån ner till ännen och upp igen. Hokäl­lans vat­ten släc­ker vår törst och vi kom­mer vand­ra över ler­skif­ferå­sar­na. De gigan­tis­ka dia­bas­bloc­ken kan­tar vår väg till fynd­plat­sen för Ålle­bergs­kra­gen — sve­ri­ges tred­je störs­ta guld­hals­kra­ge. Vi nju­ter av Ålle­bergs vack­ra natur och vem vet — kanske häng­fly­ga­re och ett och annat segel­flyg­plan sve­per över oss. Efter vår fina vand­ring avnju­ter vi till­sam­mans  lokal­pro­du­ce­rad mat med efter­föl­jan­de god­sak. Fan­tas­tisk utsikt kom­mer på köpet

Läs mer och anmäl dig