Vand­ring kring söd­ra Hun­ne­bergs kle­var och sjöar

En lite lyx­i­ga­re vand­ring med brunch! Vi kom­mer längs sti­gar­na pra­ta och tit­ta på hur ber­get har gett för­ut­sätt­ning­ar till män­ni­skor genom tiden. Efter ca hal­va vand­ring­en kom­mer vi pau­sa för brunch som lagas på plats. Söd­ra Hun­ne­berg bju­der på en fan­tas­tisk vac­ker ädellövskog, kalk­brott, för­svars­mu­rar, bomstu­ga, kvarn­bäc­kar och kan även om än kanske lite otip­pat stolt­se­ra med Hun­ne­bergs högs­ta punkt.

Läs mer och anmäl dig