Platåbergens Geopark tillsammans med Vänermuseet bjuder in till en fortbildningsdag  den 17 mars där du kan lära dig mer om det fantastiska platåbergslandskapet! Dagen vänder sig till nuvarande, blivande samarbetspartners och lärare. Vi kommer berätta allt en behöver veta om vad en geopark är. Sofia Wennberg från Vänermuseet och Naturum Vänerskärgården berättar om fossil i platåbergen. Vi kommer också visa vår fortbildningsportal som är full av stödmaterial för undervisning.

17 mars kl. 14:00. Fortbildningsdagen hålls via Teams. Anmälan till info@platabergensgeopark.se

Läs mer här >