I början på oktober utvärderades äntligen vår ansökan om att få status som Sveriges första Unesco Globala Geopark. Utvärderingen hade skjutits upp ett år på grund av Covid-19. Det var Alexandru Andrasanu (Rumänien) och Sigurdur Sigursveinsson (Island) som var på plats den 6-10 oktober. De hade både möten med oss i geoparksteamet för att se på vår verksamhetsplan, vår ekonomi, osv. men tittade även på olika besöksmål och träffade politiker och partners. Efter sitt besök skrev de en rapport som var grund för vidare behandling av vår ansökan.

Förra veckan fick vi så det glädjande beskedet att det Globala Geoparksnätverkets styrelse rekommenderar att vi blir godkända som Sveriges första Unesco Globala Geopark! Detta är ett viktigt steg på vägen – det slutgiltiga, formella godkännandet tas av Unescos Executive Board (styrelse) när de har möte i vår.

Att bli en Unesco Global Geopark kommer ge oss många fördelar. Dels stärks platåbergslandskapet som internationell destination. Utmärkelsen blir också ett viktigt och kraftfullt verktyg i marknadsföringen av området. Men inte minst stoltheten att bo och verka i ett världsunikt landskap med geologi av internationell betydelse. Vi blir också en del av det internationella geoparksnätverket Global Geoparks Network (GGN).

GGN är en sammanslutning av alla globala geoparker. Det finns idag 169 geoparker i 44 länder världen över – och nätverket växer fort! Får vi, och de sju övriga föreslagna geoparkerna, vårt slutgiltiga godkännande i vår så blir vi 177 geoparker i det globala nätverket som då sträcker sig över 46 länder. Vi har etablerade geoparker i alla våra nordiska grannländer, men ännu ingen i Sverige. Vi hoppas på att bli Sveriges första! Och med GGN:s besked så är vi nu helt klart ett steg närmare.