Fredrik Otterdag läser Geovetenskap och GIS på Göteborgs Universitet. Han kontaktade oss på Platåbergens Geopark när han i sin utbildning skulle göra en projektuppgift. Uppgiften var att skapa en A3 kartplansch/infografik i GIS som visade en tillgänglighetsanalys (network analysis) med restider mellan de viktigaste platserna och från större tätbefolkade områden. Syftet blev att visualisera geoparken och visa bra ingångar och rutter för besökare inom Västra Götaland.

Vad är ett GIS?

De flesta av oss använder GIS utan att tänka på det. Förmodligen har du i din mobil inte bara har en, utan flera appar som bygger på tekniken. Förkortningen GIS står för geografiska informationssystem. Systemen är datorbaserade och länkar digitala kartor till information om saker som finns, eller händelser som äger rum, vid ett visst geografiskt läge.

Geografiska informationssystem används för inhämtning, analys och visualiseringar av information som är kopplad till en plats. De hjälper oss att tolka vår omvärld – och hitta oss själva. Det vanligaste exemplet är de digitala kartor som gör att du kan lokalisera en plats i din mobil och se hur du tar dig dit till fots, med bil, eller kollektivtrafik. Eller varför inte med båt?

GIS är ett viktigt redskap i miljöarbete, forskning och samhällsbygge och används såväl kommersiellt som av ideella organisationer och i offentlig förvaltning.

Inom det geologiska området så används det för att tex kartlägga berg, jord och grundvattendata.