Aktivitetskalender

Sön­dags­brunch på ber­get! Vand­ring med geo­lo­gi, myter och sägner

Vad kan vara bätt­re än sön­dags­brunch på ber­get? Vi ser­ve­rar en god start på dagen med smak av Hun­ne­berg och platåbergsbygden.

Del­ta i en upp­le­vel­se utö­ver det van­li­ga med vack­ra kle­var, sjö­ar och skö­na vyer späc­kat med intres­sant fak­ta! Start och slut vid Gyl­le­ne spi­ken, Hun­ne­berg. (vägen upp mot gam­la dia­bas­brot­tet, unge­fär­li­ga koor­di­na­ter är: 58°21’46.9“N 12°29’52.1“E).

Ca 3 — 4 km vand­ring, OBS i ter­räng. Max 30 pers, först till kvarn. 195 kr/pers. via swish till 0703–233 466, ange Geo­vand­ring. Frå­gor och info: info@aventyrochtrail.se el. 0703–233 466.

Gui­der är Anna Ber­gen­gren (Pla­tå­ber­gens Geo­park), Char­lot­ta Bang (Hal­le- och Hun­ne­bergs utveck­ling) och Fred­rik Svens­son (Även­tyr & Trail).

Sön­dag 9/6, Kl 09:00–12:00. Start vid Gyl­le­ne spi­ken, vägen upp mot gam­la dia­bas­brot­tet, unge­fär­li­ga koor­di­na­ter är: 58°21’46.9“N 12°29’52.1“E