Aktivitetskalender

Hugget i sten – en stenhuggares historia i ord och musik

By 9 maj, 2019juni 20th, 2019No Comments

En berättelse om Håll-Lars Petter Persson som i slutet av 1800-talet flyttade från Älvdalen till Bohus-Malmön
för att jobba i stenindustrin. Kristin Svensson (fiol, sång) och Clara Hållén (sång, gitarr) berättar Håll-Lars
historia med hjälp av visor, folksånger och hans egna texter, vilka återfunnits inmurade i en sten.

Kulturhuset Grästorp onsdag 9/10 kl 19

Samarr: Kulturhuset Grästorps kommun och Platåbergens Geopark