Aktivitetskalender

Hug­get i sten — en sten­hug­ga­res histo­ria i ord och musik

By 9 maj, 2019juni 20th, 2019No Comments

En berät­tel­se om Håll-Lars Pet­ter Pers­son som i slu­tet av 1800-talet flyt­ta­de från Älv­da­len till Bohus-Malmön
för att job­ba i ste­nin­du­strin. Kristin Svens­son (fiol, sång) och Cla­ra Hål­lén (sång, gitarr) berät­tar Håll-Lars
histo­ria med hjälp av visor, folk­sång­er och hans egna tex­ter, vil­ka åter­fun­nits inmu­ra­de i en sten.

Kul­tur­hu­set Grästorp ons­dag 9/10 kl 19

Samarr: Kul­tur­hu­set Grästorps kom­mun och Pla­tå­ber­gens Geopark