Aktivitetskalender

Geo­lo­gisk vand­ring med inslag av myter och sägner

By 16 april, 2019No Comments

Del­ta i en upp­le­vel­se utö­ver det van­li­ga med vack­ra kle­var, sjö­ar och skö­na vyer späc­kat med intres­sant fak­ta. En god fika med smak av Hun­ne­berg och pla­tå­bergs­byg­den serveras.

Start och slut vid Gyl­le­ne spi­ken, Hun­ne­berg kl 18.
Ca 3 — 4 km vand­ring. Akti­vi­te­ten slu­tar kring kl 21.

Max 30 pers, först till kvarn. 200 kr/pers. via swish till 0703–233 466, ange Geo­vand­ring. Frå­gor och info: info@aventyrochtrail.se el. 0703–233 466. Med Anna Ber­gen­gren (Pla­tå­ber­gens Geo­park), Char­lot­ta Bang (Hal­le- och Hun­ne­bergs utveck­ling) och Fred­rik Svens­son (Även­tyr & Trail).

Eve­ne­mang­et ingår i Kul­tur­vec­kan 2019 som arran­ge­ras av Grästorps kommun.