Jag antar att ni nu ligger i startgroparna för turistsäsongen 2019 – har ni några nyheter inför sommaren?
– Ja, det blir geologiska guidningar med geologerna Sven Åke Larson och Eva-Lena Tullborg. Upplägget består av föreläsningar med efterföljande vandringar inne i gruvan. I övrigt fortsätter barndagarna och de dramatiserade visningarna med ungdomar. 

Jag har förstått att just era dramatiserade visningar med ungdomar har blivit mycket uppskattade. Kan du berätta lite mer om det projektet?
– Det startade för några år sedan som ett samarbete med Innovatum i Trollhättan och det estetiska programmet på Vadsbogymnasiet. Ungdomarna i projektet tog fram ett manus som låg till grund för visningarna de hade den sommaren. Efter det har vi sökt bidrag från John Hedins och Grevillis fonder, vi får alltså inga kommunala medel, och tar ut en grupp på 5-10 ungdomar per säsong. De använder sig av det första årets manus som bas, men arbetar om det allt eftersom. De har väldigt fria händer och får själva utforma dramaguidningarna. Vi vuxna fungerar som enbart bollblank. De är faktiskt helt fantastiska och vi är så stolta över den här verksamheten.

Varför ska man besöka kvarnstensgruvan tycker du?
– Ja, av flera anledningar. Dels på grund av den vackra och rogivande naturmiljön där man kan se hur naturen genom växtlighet liksom håller på att ”ta tillbaka” platsen efter kvarnstenbrytningen. Det ger nästan en liten magisk känsla. Och så förstås på grund av den hissnande upplevelsen inne i gruvan där årmiljonerna blottläggs genom lager av sten. Det är dessutom en ”snäll” gruva på så sätt att den är väldig tillgänglig, till och med smala rullstolar kan man få in. Och inte minst så är de fina guidningarna med ungdomarna i sig värt ett besök.

Hur många besökare har ni årligen?
– Förra året hade vi 4 000 besökare, varav 2 500 gick en guidad tur. Antalet ökar lite för varje år, vilket är väldigt glädjande.

Hur kommer det sig att gruvan kallas för ”Minnesfjället”? Det är ju inget fjäll..?-
– Jo, här i Lugnås kallas den håla eller flata yta i marken som skapas där man tagit en kvarnsten för just fjäll. Det är ett gammalt traditionellt uttryck som jag faktiskt inte riktigt vet var det kommer ifrån.

Hur ser framtidsplanerna och visionerna ut för kvarnstensgruvan som besöksmål ut?
Målet är att vi i framtiden inte helt ska behöva förlita oss på ideella krafter utan kunna skapa en tjänst. Detta för kontinuitet och hållbarhet på sikt. Vi tänker överlag att vår verksamhet ska generera inkomster – inte bara för egen del utan också för grannskapet, vi köper till exempel in lokalt fikabröd, det är alltså ingen av medlemmarna som själv står och bakar. Alldeles nyligen har vi dessutom beviljats leaderpengar som gör att vi under de närmaste två åren kommer att kunna arbeta mer fokuserat – vi ska öka öppettiderna, skaffa värme inne i museet, bygga ut taket och öka aktiviteterna. Vi planerar bland annat att våra besökare ska få vara med och mala mjöl och baka bröd inne i stugan.

Varifrån kommer ditt eget intresse och engagemang för platsen?
När man bor här med den här fantastiska platsen precis runt hörnet så känns engagemanget faktiskt helt naturligt. Platsen ger energi och lugn på samma gång, så det går helt enkelt inte låta bli att vara engagerad! Dessutom känns det väldigt meningsfullt att jobba med ungdomar och förmedling av den lokala historien på det sätt som vi gör.

Fakta gruvan:

  • Europas enda kvarnstensgruva som är öppen för publik.
  • Brytningen av kvarnstenar i Lugnås startades från början av munkar från cistercienserorden under 1100-talet.
  • Gruvverksamheten pågick fram till 1919 och var på 1850-talet större än all annan industri i Mariestad sammantaget.
  • Lummig lövskog döljer idag mycket av de kilometerlånga skrotstenshögarna, men runt om berget finner man det arv som gamla Lugnåsare lämnade efter sig i form av ca 600 dagbrott och 55 gruvor, varav en alltså är öppen för visning.
  • Besöksområdet Lugnås Qvarnstensgruva innefattar också museum, vagnslider och smedja.
  • Fasta öppettider maj-september. Öppet ”nästan året runt” efter bokning (privata visningar, grupp-och bussresor ) – utom då alltför mycket is och snö förhindrar visning.

 

Text: Hanna Sundblad