Aktivitetskalender

Kul­tur­kväll på Eke­ha­gens Forn­tids­by: En tids­re­sa genom 1700 mil­jo­ner år — rund­tur i ord och bild i Pla­tå­ber­gens Geopark

By 15 januari, 2019No Comments

Arrange­mang­et star­tar kl 18 med öppen kaf­fe­ser­ve­ring och bil­jett­för­sälj­ning samt bokbord.

Före­läs­ning kl 19 — ca 20.30 med efter­föl­jan­de frågestund.

Före­lä­sa­re: Anna Ber­gen­gren, pro­jekt­le­da­re Pla­tå­ber­gens Geopark

Arr: Eke­ha­gens Forntidsby