Aktivitetskalender

Kul­turlunch: Pla­tå­ber­gens geopark

By 10 januari, 2019No Comments

Lid­kö­ping bibliotek
Fre­dag 8 feb­ru­a­ri kl 12.00–12.45.

En geo­park är ett områ­de med geo­lo­gi av inter­na­tio­nell bety­del­se – allt­så något som är unikt i värl­den. Just nu pågår arbe­tet för fullt inför ansö­kan till Une­sco 2019 om att bli Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geopark.

Anna Ber­gen­gren, pro­jekt­le­da­re för Pla­tå­ber­gens Geo­park berättar.

Det går bra att köpa lunch, till exem­pel i Book House Café. Fri entré.