Vi öns­kar skri­va ett avtal med en natur­pe­da­gog med geo­ve­ten­skap­lig kom­pe­tens som kan bistå oss i arbe­tet mot att bli Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geopark!

Läs mer här och hör av dig med frå­gor eller en offert till anna.bergengren@grastorp.se