De mjuka, sedimentära bergarterna i platåbergen har allt sedan människorna bosatte sig på Västgötaslätten varit en viktig del av deras liv. I det medeltida Skara stift högg människorna ut speciella motiv på stenhällar, blomlika växtmönster som slingrar sig över stenen. Det kallar vi för liljestenar, något som är helt unikt för Västergötland.

Av 401 dokumenterade liljestenar i Sverige hittar vi 387 i Västergötland. Allra flest finns i Kinnekulleområdet, där tillgången på sandsten var god. De flesta har daterats till 1100 och 1200-talet, några ännu tidigare. På några hittar vi också runinskrifter, och många har kristna symboler. Liljestenar har ibland tolkats som grenverket på livets träd.

Varför tillverkade man liljestenar just här, i platåbergslandskapet? Varifrån kom traditionen, och varför upphörde den? Varför använde man sig nästan uteslutande av sandsten?

Det finns fortfarande många obesvarade frågor, och teorierna är många. Säkert är att de utsnidade stenhällarna är fantastiska konstverk. De flesta liljestenar har man hittat på kyrkogårdar, och en teori är att de är gravstenar som tillverkats i romersk stil med inspiration från Europa. Kanske kom tidig inspiration redan från Vikingarnas resor i Österled, och besök i Konstantinopel. Men ingen vet säkert, och det finns inga namn efter stenhuggarna på liljestenarna. Säkert är att man inte hittar liknande stenar någon annan plats i världen. De förblir ett mysterium, men är ett budskap om stenarnas kraft och platåbergens betydelse för människorna som levde här under tidig medeltid.

Ett fint ställe att se närmare på liljestenar är vid Forshems stenmuseum. Här hittar man gravstenar, stenskulpturer, stenkors, stavkorshällar, porträttgravstenar och liljestenar. Alla kommer de från området runt Kinnekulle, som blev kristet tidigt och där vi har många medeltida kyrkor. Stenarna i museet är från 1000-talet fram till 1700-talet och är alla tillverkade i lokal sten – sandsten och kalksten. Tillgången på bar sten från bergen gjorde att tillverkning av gravar, skulpturer och dopfuntar i sten utvecklades tidigt här, och sedan spred sig till andra kyrkor i västra Sverige.

Forshems stenmuseum drivs av Svenska kyrkan. Det finns i ett litet, vitt hus mitt emot Forshems kyrka. Parkering vid Forshems kyrka. Gratis inträde, men lägg gärna ett frivilligt bidrag till muséets öppethållande!

Samtliga foton är från Forshems stenmuseum. Fotograf Anna Bergengren.