Geologi och industrihistoria vid Silverfallet | Platåbergens Geopark

Geologi och industrihistoria vid Silverfallet

sep 29 2018

Kl. 14:00, Karlsfors Gård / Silverfallet. Guidningen tar ca. två timmar.

Geologi och industrihistoria vid Silverfallet. Guidning av Birgitta Carlander och Torbjörn Persson. Samling vid naturreservatets parkeringplats – den nedersta parkeringsplatsen belägen vid ladan vid Karlsfors gård.

Arr: Platåbergens Geopark och föreningen Vallevägen.

Kostnad: 50 kr (betalas kontant eller swish!). Gratis för barn. Ta med eget fika!