Loading Events

« All Events

Vand­ring i Våmbs- och Klas­borgs ängar

16 juni Kl 10:00 - 12:30

300Kr

Följ med på en vand­ring i Syd­bil­ling­ens omväx­lan­de och spän­nan­de natur! Delar av den är starkt påver­kad av män­ni­skans bru­kan­de av jor­den under lång tid medan and­ra delar bju­der på en vild­mark­s­käns­la. Slutt­ning­ar­nas äng­ar och ädellövskog skli­jer sig från top­pens dia­baspla­tå som täcks av gran­skog och mossar.

Under vand­ring­en i natur­re­ser­va­tet Våmbs- och Klas­borgs äng­ar får du upp­le­va dia­bas­bran­ter, oli­ka skogs­ty­per och blom­man­de hag­mark. Vid en av utsikts­plat­ser­na tar vi en fika­pa­us med sma­ker från platåbergslandskapet.