Loading Events

« All Events

Berät­tar­kväll Lug­nås — den excent­ris­ke J.A. Ekelöf och hur qvarnsten­gru­van blev ett museum

17 juni Kl 18:00 - 19:30

Gratis
Väl­kom­men till en kväll där vi djup­dy­ker i histo­ri­en om hur qvarnstens­gru­van blev ett muse­um för över 90 år sedan — till stor del tack vare den excep­tio­nel­la sta­tions­fö­re­stån­da­ren i Lug­nås, J.A. Ekelöf.
Vi har ett sam­tal med repre­sen­tan­ter från för­e­ning­en Qvarnstens­gru­van, där vi pra­tar om vem Ekelöf var, hur det gick till när muse­et anla­des 1933, och hur verk­sam­he­ten sett ut sedan dess.
Vi kom­mer även få lyss­na på en radi­o­in­spel­ning med Ekelöf från 1930-talet.
Dess­utom har vi hört det ryk­tas om att Ekelöf själv kanske dyker upp och berät­tar om invigningen…!
Gra­tis men obli­ga­to­risk anmä­lan:
https://forms.gle/WHZ3QHCeKemF1Pfu5
Max 80 per­so­ner. Först till kvarn. Fika finns att köpa på plats!
Tid: Mån­dag 17/6 kl 18:00–19:30. OBS! Från par­ke­ring­en är det en pro­me­nad på ca. 700 meter ner till gru­van, så tänk på att kom­ma i tid för att hin­na med pro­me­na­den! Se kar­ta och infor­ma­tion på https://qvarnstensgruvan.se/
Varm väl­kom­na!
Berät­tar­kväl­len är ett sam­ar­be­te med för­e­ning­en Qvarnstens­gru­van. Den är del av pro­jek­tet Ber­gen som leve­bröd, finan­si­e­rat av Lea­der Nord­väst­ra Ska­ra­borg, Lea­der Öst­ra Ska­ra­borg, Åse-Vis­te fon­den, Swed­bank genom spar­banks­stif­tel­sen Alfa, Spar­banks­stif­tel­sen Lid­kö­ping, samt Spar­banks­stif­tel­sen Skaraborg.
För frå­gor mai­la info@platabergensgeopark.se

Venue

Qvarnstens­gru­van i Lugnås
Lugnås Älerud
Mariestad, 542 94
+ Google Map
View Venue Website