Vår­run­dan på Kin­ne­kul­le 2024

Råbäcks mekaniska stenhuggeri Vänern, Hällekis, Sverige

Första helgen i maj varje år går Vårrundan Kinnekulle av stapeln. Bergets aktörer öppnar upp sina verksamheter och hälsar alla besökare välkomna. Utställare, handlare, caféer och restauranger visar gladeligen upp...

Geo­lo­gi och natur i små­ku­pe­rat landskap

Lerdala kyrka Skaravägen 1, Lerdala, Sverige

Under denna vandring möts natur och geologi. I Valle härad gjorde istiden halt i tusen års tid och skapade ett unikt landskap. Torbjörn Persson, geolog, guidar om landskapet och Peter...

Natur och geo­lo­gi i Foren­tor­pa ängar

Forentorpa ängars parkeringsplats Forentorp, Falköping

Under denna vandring möts natur och geologi! Forentorpa ängar var en gång skådeplats för tappningen av Åsleissjöns väldiga vattenmassor. Torbjörn Persson, geolog, guidar om landskapet och Peter Stofkoper om botanik....

Geo­lo­gi och natur i natur­sko­gen Klyftamon

Lerdala kyrka Skaravägen 1, Lerdala, Sverige

Under denna vandring möts natur och geologi. Klyftamons natur står i skarp kontrast till omgivande landskap. Orsaken till detta beror på den gigantiska tappningen av den Baltiska issjön. Nästan all...