Loading Events

« All Events

Kin­ne­kul­les Topp — En gläd­je­fylld guid­ning med vack­ra vyer

7 augusti Kl 18:00 - 20:00

300Kr

Kin­ne­kul­les Topp — En Gläd­je­fylld Guid­ning med Vack­ra Vyer
Upp­lev Kin­ne­kul­les maje­stä­tis­ka skön­het och rika histo­ria genom en gui­dad tur till dess högs­ta punkt. Gör dig redo att föl­ja med oss på en resa genom histo­ri­ens och natu­rens under­verk. Ta del av berät­tel­ser­na som beri­kar ber­gets och land­ska­pet omkring. Det här är mer än bara en vand­ring – det är en upp­le­vel­se för alla sin­nen. Så följ med oss och upp­täck Kin­ne­kul­les magi!

Fre­da­gen den 9 augusti kl 18.00–20.00
Vi träf­fas vid Kin­ne­kul­le går­den och ger oss iväg på vår vand­ring upp­för den gam­la skid­bac­ken mot Kin­ne­kul­les topp. Till­sam­mans med vår gui­de, Anni­ca Ehr­man från Kin­ne­kul­le Turism, utfors­kar vi en rik mång­fald av upp­le­vel­ser. Vid hög­kul­len möts vi av ett utsikts­torn med anor från en svun­nen tid, vars fasci­ne­ran­de utse­en­de vi beund­rar uti­från. Vid drott­ning­s­te­nen, vars berg­häl­lar bär kung­li­ga inskrif­ter som här­stam­mar från näs­tan två århund­ra­den till­ba­ka, får vi en käns­la av histo­ri­ens ving­slag. Med Vänern som bak­grundsmål­ning tar vi in den vack­ra utsik­ten innan vi sak­ta vand­rar till­ba­ka genom den för­trol­lan­de sko­gen. Våra steg leder oss till­ba­ka till vin­dar­nas tem­pel, där vi tar in den vack­ra vyn av det utsträck­ta slättlandskapet

Under guid­ning­en får vi sma­ka på någ­ra deli­ka­tes­ser från Kin­ne­kul­le och Pla­tå­ber­gens land­skap. Var­för? För att sti­mu­le­ra alla dina sin­nen och ska­pa en sma­kupp­le­vel­se som du kom­mer att min­nas länge. Vi tar dig med på en kort smak­re­sa genom Kin­ne­kul­les uni­ka natur. Sma­ken av ramslök blir en sär­skild del av vår utflykt, med dess dju­pa kopp­ling till det loka­la landskapet

Om Kin­ne­kul­le
Kin­ne­kul­le lig­ger i Göte­ne kom­mun och är ett pla­tå­berg som är 306 meter högt. Kin­ne­kul­le har en kom­plett lager­följd (urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas) med en lång histo­ria och unik växt­lig­het. Allt det­ta har loc­kat besö­ka­re till Kin­ne­kul­le i fle­ra hund­ra år för att vand­ra bland den dof­tan­de ramslö­ken, upp­le­va alvars­mar­ker­na vid Öster­pla­na eller se det sto­ra sten­brot­tet, även känt som Grand Canyon folkmun.
När Carl von Lin­né besök­te Kin­ne­kul­le på 1700-talet lär han ha sagt: ‘en plats bland de märk­vär­di­gas­te i riket’, och H.C Anders­son ska ha uttryckt sig 1852: ‘Kin­ne­kul­le är Sve­ri­ges häng­an­de trädgårdar.

Start och mål: Kin­ne­kul­le­går­dens parkering
Pris: 300kr (I pri­set ingår gui­dad vand­ring samt SMAK från platåberget)
Vand­ring­en: ca 2 km lång.
Bil­jet­ter: Köpes via billetto
Tid: fre­dag 9 augusti kl 18.00–20.00
Sista anmäl­nings­dag: ons­dag 7 augusti (via billetto)
Max 25 per­so­ner. Minst 6 personer
Kopp­la­de hun­dar får vara med under vandringen.
Vi vand­rar både på slät mark, trap­por och lite ojämn ter­räng. Ta på dig vat­ten­tä­ta skor och klä­der efter väder. Med­tag gär­na vattenflaska

Avbok­nings­reg­ler:
Avbok­ning kan ske fram till två vec­kor för­re event